galilea.pl

TERMOMODERNIZACJA

Założenia projektu

Cel przedsięwzięcia

Aktualności

Ogłoszenia

Termomodernizacja budynków Zmartwychwstańców w Stryszawie – Siwcówce przy  wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego 3.4 „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. 

galilea.pl

Biuro "Wzgórze Miłosierdzia"

Centrum Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”
tel.: 33-874-70-23
kom.: 572-170-632
e-mail: galilea@galilea.pl

termomodernizacja.galilea.pl

Menadżer projektu

kom.: 451-226-682