termomodernizacja.galilea.pl

Ogłoszenia projektu

W ramach projektu przeprowadzono konkursy:

Ogłoszenie z dnia 5 sierpnia 2020

Dom Zakonny  Zmartwychwstańców Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia”, Stryszawa- Siwcówka 589 w ramach projektu: 

„Termomodernizacja budynków Zmartwychwstańców w Stryszawie — Siwcówce” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOSIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Cześć 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” ogłasza:

Konkurs na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej zakończonej opracowaniem opinii ornitologicznej i chiropterologicznej.

Wyniki z dnia 18 sierpnia 2020

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie jednej opinii ornitologicznej i charakterologicznej dla budynków: Domu Zakonnego oraz Kaplicy dotyczących projektu:
„Termomodernizacja budynków Zmartwychwstańców w Stryszawie — Siwcówka” złożył następujący wykonawca:

EKO – WASZKA Maciej Wachecki ul. Wojska Polskiego, nr 2574, lok. 18, 25-205, Kielce

 

Ogłoszenie z dnia 23 sierpnia 2023

Dom Zakonny  Zmartwychwstańców Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia”, Stryszawa- Siwcówka 589 w ramach projektu:

„Termomodernizacja budynków Zmartwychwstańców w Stryszawie — Siwcówce” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOSIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Cześć 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” ogłasza:

Konkurs na wybór wykonawcy usługi polegającej na Zarządzaniu przedsięwzięciem pn: „Termomodernizacja budynków Zmartwychwstańców w Stryszawie – Siwcówce”

Wyniki z dnia 13 wrzesień 2023

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie usługi polegającej na Zarządzaniu przedsięwzięciem pn: „Termomodernizacja budynków Zmartwychwstańców w Stryszawie – Siwcówce” złożył następujący wykonawca:

GRZESZUK IWONA CBS DORADZTWO I MARKETING ul. Głuska 14, 20-439 Lublin

Ogłoszenie z dnia 08 luty 2024

Dom Zakonny Zmartwychwstańców Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia”, 34-205 Stryszawa 589A

ogłasza przetarg na:

wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Termomodernizacja budynków Zmartwychwstańców w Stryszawie – Siwcówce.

Zamówienie dotyczy Przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków Zmartwychwstańców w Stryszawie – Siwcówce”, realizowanego przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, program priorytetowy nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Wyniki z dnia 04 marca 2024

DOTYCZY: postępowania na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Termomodernizacja budynków Zmartwychwstańców w Stryszawie – Siwcówce.

Dom Zakonny Zmartwychwstańców Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia” – 34-205 Stryszawa 589A informuje, że w postępowaniu, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę: Firma Ogólnobudowlana Siwiec Tadeusz – ul. Beskidzka 14, 34-300 Żywiec. Cena oferty – 2 300 000,00 zł.

Ogłoszenie z dnia 06 marzec 2024

Dom Zakonny Zmartwychwstańców Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia”, Stryszawa 589A,
34-205 Stryszawa, 

ogłasza konkurs na:

 opracowanie dwóch opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków: Domu Zakonnego oraz Kaplicy dotyczących projektu: „Termomodernizacja budynków Zmartwychwstańców w Stryszawie – Siwcówce” realizowanego przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Wyniki z dnia 15 marca 2024

Dom Zakonny Zmartwychwstańców Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia” Stryszawa 589A, 34-205 Stryszawa informuje iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dwóch opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków: Domu Zakonnego oraz Kaplicy dotyczących projektu: „Termomodernizacja budynków Zmartwychwstańców w Stryszawie – Siwcówce” realizowanego przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”  złożył następujący wykonawca: EPH Sp. z o.o., ul. Krótka 6b/13, 58-420 Lubawka.