termomodernizacja.galilea.pl

Aktualności

  • Wrzesień 2019 – złożenie wniosku aplikacyjnego

  • Sierpień 2020 – przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej

  • Listopad 2022 – Ocena jakościowa wniosku

  • Wrzesień 2023 – Zakończenie negocjacji

  • Grudzień 2023 – Podpisanie umowy dotacji

  • Styczeń 2024 – Opracowanie dokumentacji na wybór wykonawcy robót