termomodernizacja.galilea.pl

Cel przedsięwzięcia

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii, w tym w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zastosowania systemu zarządzania energią (BMS) oraz ograniczenie emisji CO2 w budynkach Zmartwychwstańców w Stryszawie – Siwcówce.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów cząstkowych, jakimi są:

Cel szczegółowy I

Zmniejszenie zużycia/strat energii

 Obecny system grzewczy (piece wykorzystujące paliwa stałe: drewno, olej opałowy) zostanie zmodernizowany poprzez zastosowanie źródła odnawialnego (powietrzne pompy ciepła). Zostanie wykonana instalacja aktywnego chłodzenia pomieszczeń, która korzystnie wpływa na komfort cieplny człowieka. Poprawa wartości współczynnika przenikania ciepła stolarki przyczyni się do zmniejszenia strat cieplnych. Wykonanie systemu zarządzania energią dodatkowo zmniejszy ilość nie efektywnie wykorzystywanej energii.

 

Cel szczegółowy II

Zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej

Modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę źródeł światła na LED. Nowe źródła światła posiadają większą sprawność dzięki czemu dostarczana energia wykorzystywana jest w większym stopniu na produkcję światła, a tym samym produkują mniejsze ilości ciepła będącego stratą energii elektrycznej. Trwałość świateł LED jest większa niż konwencjonalnego oświetlenia. W konsekwencji będą funkcjonować przez dłuższy okres czasu.

Kompleksowa termomodernizacja pozwoli na racjonalne wykorzystywanie surowców naturalnych. Zmniejszenie zużycia energii oraz produkcja energii z OZE to w konsekwencji mniejsze wykorzystanie surowców kopalnych oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych, w tym CO2.