termomodernizacja.galilea.pl

Założenia projektu

Dom Zakonny Zmartwychwstańców Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia”
realizuje projekt pn: Termomodernizacja budynków Zmartwychwstańców w Stryszawie – Siwcówce
przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w
ramach programu priorytetowego 3.4 „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie
zużycia energii w budownictwie”.
Realizacja projektu dotyczy poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii, w tym w
wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zastosowania systemu zarządzania energią (BMS)
oraz ograniczenie emisji CO2 w budynkach Zmartwychwstańców w Stryszawie – Siwcówce.
Działania inwestycyjne obejmują termomodernizację dwóch budynków zlokalizowanych w woj.
małopolskim, powiat suski, gmina Stryszawa, Stryszawa-Siwcówka 589A, 34-205 Stryszawa (jedno
miejsce realizacji).

W ramach projektu zaplanowano do wykonania następujący zakres prac:

Budynek I

I. Termomodernizacja Domu Zakonnego o powierzchni 2109,81 m2 w Stryszawie (wybudowanego w latach 1956-2014, kubatura części ogrzewanej 4 315,9 m3), w tym:

       1.            Wymiana części stolarki okiennej na nową o współczynniku U=0,9 W/m2K;

       2.            Wymiana stolarki drzwiowej (1 szt. drzwi) o współczynniku U=1,3 W/m2K;

       3.            Modernizacja źródła ciepła, w tym energetyczne wykorzystanie OZE (Montaż powietrznej pompy ciepła);

       4.            Energetyczne wykorzystanie OZE (wykonanie instalacji fotowoltaicznej w układzie on-gride, na gruncie);

       5.            Modernizacja systemu oświetlenia wbudowanego (wymiana źródeł światła na energooszczędne typu LED);

       6.            Wykonanie systemu zarządzania energią (BMS).

System zarządzania energia posiadający funkcjonalności monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi oraz grzewczymi w budynku, gromadzący informacje z pomiarów liczników energii elektrycznej, ciepła, wody oraz czujników, detektorów, analizatorów oraz sterowników urządzeń, reaguje na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych w czasie rzeczywistym, w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynku. Zakres funkcjonalności systemu zarządzania energia – zgodnie z załącznikiem nr 1 „Rodzaje kosztów/ wydatków kwalifikowanych” do programu 3.4.1.

       7.            Montaż liczników energii do pomiaru energii (liczniki z funkcjonalnością polegającą na przesyłaniu stanów o zużyciu do jednostki nadrzędnej (centralnej), sprawującej nadzór nad systemami energetycznymi w budynku).

Budynek II

II. Termomodernizacja Kaplicy o powierzchni 1338,58 m2 w Stryszawie (wybudowanej w latach 1978-2007, kubatura części ogrzewanej 3 179,0 m3), w tym:

Wymiana części stolarki okiennej na nową o współczynniku U=0,9 W/m2K;

Modernizacja źródła ciepła, w tym energetyczne wykorzystanie OZE (Montaż powietrznej pompy ciepła wraz z przystosowaniem pomieszczenia na kotłownię);

Energetyczne wykorzystanie OZE (wykonanie instalacji fotowoltaicznej w układzie on-gride, na gruncie);

Wykonanie systemu zarządzania energią (BMS).

System zarządzania energia posiadający funkcjonalności monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi oraz grzewczymi w budynku, gromadzący informacje z pomiarów liczników energii elektrycznej, ciepła, wody oraz czujników, detektorów, analizatorów oraz sterowników urządzeń, reaguje na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych w czasie rzeczywistym, w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynku. Zakres funkcjonalności systemu zarządzania energia – zgodnie z załącznikiem nr 1 „Rodzaje kosztów/ wydatków kwalifikowanych” do programu 3.4.1.

Modernizacja systemu oświetlenia wbudowanego (wymiana źródeł światła na energooszczędne typu LED);.

Wykonanie aktywnego chłodzenie pomieszczeń poprzez wykorzystanie powietrznej pompy ciepła z modułem chłodzenia, pracującej w trybie rewersyjnym z funkcją chłodu;

Montaż liczników energii do pomiaru energii (liczniki z funkcjonalnością polegającą na przesyłaniu stanów o zużyciu do jednostki nadrzędnej (centralnej), sprawującej nadzór nad systemami energetycznymi w budynku)

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 658 932,00 PLN

Dofinansowanie do wysokości: 2 525 985,00 PLN.